Cửa xuất nhập hàng ( Sectional door )

Trang chủ » Sản phẩm » Cửa xuất nhập hàng ( Sectional door )

CỬA XUẤT NHẬP HÀNG

Cửa cách nhiệt bằng panel (overhead door) được sử dụng trong các nhà máy chế biến thuỷ sản , kho lạnh ....