Dock Shelter ( Bộ trùm túi khí )

Trang chủ » Sản phẩm » Dock Shelter ( Bộ trùm túi khí )

Dock Seals

Dock Seals (bộ trùm túi khí) là một kết cấu bao che tự động dùng để che kín thân xe container, xe đông lạnh..

BỘ TRÙM TÚI KHÍ

Bộ trùm túi khí (Dock Shelter)  là kết cấu bao che có khả năng tự co giãn,kết cấu này giúp trùm kín thân xe và...